Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

Sunduğumuz çeşitli fon seçenekleri ile finansal hedeflerinize uygun yatırım yapabilir, portföyünüzü çeşitlendirebilir ve uzman portföy yöneticilerimizin deneyiminden faydalanabilirsiniz. Tüm fon seçeneklerimiz İslami bankacılık prensiplerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Yatırım Fonu Nedir?

Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fon izahnamesinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına verilen isimdir.

Yatırım Fonlarının Avantajları

Profesyonel Yönetim: İlgili fonlar, alanında uzman, sürekli piyasaları takip eden fon yöneticileri tarafından yönetilir. Böylelikle portföyünüzü yönetmek için ekstra zaman harcamak zorunda kalmazsınız.

Risk Dağıtımı: Fon yöneticileri, havuzdaki yatırımları pay sahiplerine fayda sağlayacak şekilde dağıtır. Çeşitli yatırım araçlarına dağıtarak riski minimize etmeye çalışarak getiriyi maksimize etmeyi hedefler.

Kolay Nakde Çevirebilme: Söz konusu fonlar, mevcut birikimlerden yatırım elde etmenin en kolay yollarındandır. Satın almak istenilen katılım payı için talepte bulunmak ve talebin onaylanmasını beklemek yeterlidir.

Likidite: İlgili fonlar, esneklik ve likidite avantajları bakımından iki farklı türe sahiptir. Bu fon türlerinden biri açık uçlu fonlar olup işlem yapılacak hisse sayısında bir sınırlamaya sahip değildir. Açık uçlu fonlar ile yüksek likidite imkanı bulunan yatırımların nakde çevrilmesi kolaylaşıyor. Kapalı uçlu fonlar ise açık uçlu fonlara nazaran daha düşük likiditeye sahiptir. Kapalı uçlu fonlar, yatırımcılara esneklik sunma özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu fon türünde yatırımcılar, gerçek zamanlı fiyatlar bazında yatırım yapabiliyor.

Vergi(Stopaj) Avantajı: Değişken, karma, Kira Sertifikası (Sukuk) , dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç yatırım fonlarından elde edilen kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. (31.12.2023’e kadar). Tüzel müşterilerimiz yatırım fonlarında stopaja tabi değildirler.

Kurumlar Vergisi Avantajı: Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

HAYAT’lı Olmanın
Tam Zamanı!