Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkımızda

Hayat Finans, 21 Nisan 2022’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan kuruluş iznini, 23 Mart 2023'te ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet iznini almıştır.

Hayat Finans'ın vizyon, misyon ve değerlerini görüntülemek için tıklayınız.

Hayat Finans'ın yönetim kurulu üyelerini görüntülemek için tıklayınız.

Hayat Finans Türkiye'nin ilk dijital bankasıdır ve fiziksel şubesi bulunmamaktadır.

Katılım Bankacılığı

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama vb. yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir.

Tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr ve zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.

Kâr payı vade sonunda belli olurken, faiz vade başında belirlenir. Müşteriye ödenecek kâr payı, havuzda toplanan fonların kullandırılması sonucunda doğan kârdan ödenirken, müşteriye ödenecek faiz, bankanın çeşitli kaynaklarından elde ettiği gelirlerden ödenir. Bunların başında kredi faizleri gelir.

Katılma hesaplarına yatırılan fonlar ilgili para cinsine göre havuzlarda toplanır. Müşteriye ödenecek kâr payı, bu havuzlardaki fonların kullandırılması sonucu oluşan kâra bağlıdır. Günlük bazda dağıtılan kârların vade sonunda biriken tutarı, müşteriye kâr payı olarak ödenir.

Yatırımcı İlişkileri

Hayat Finans'ın finansal bilgilerini görüntülemek için tıklayınız.

Hayat Finans'ın ortaklık yapısını görüntülemek için tıklayınız.

Hayat Finas'ın esas sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız.

İnsan ve Kültür

Hayat Finans'ın kariyer fırsatlarına aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

Linkedin

{0} numaralı hattınıza güvenlik için doğrulama kodu gönderilmiştir.
Lütfen gönderilen doğrulama kodunu saniye içinde giriniz.