Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

Katılım Bankacılığı Sistemi Nedir?

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama vb. yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Bankaların isimlerindeki “katılım” sözcüğü, yapılan bankacılık türünün kâr ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Katılım Bankacılığı Sistemi Nasıl İşler?

Bu bankalar, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr ve zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. TL, USD ve EUR bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr ve zarar ortaklığı yöntemleriyle değerlendirilir. Ticaretin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul veya mamul madde, gayrimenkul, makine veya her tür teçhizatın temini, bu yöntemler aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Bu bankalarda, her türlü bankacılık işlemlerinde faiz ve belirsizlik ihtiva eden, aşırı riskli ve spekülatif işlemlere yer verilmez. Alkollü içecek, şans oyunları, silah ve tütün ürünleri gibi konularda bankacılık işlemi yapılmaz. Katılım bankalarının temel ilkesi “Faizsizlik Prensibi”dir. “Faizsizlik Prensibi”nin özü de; faiz yerine kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplamak, müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp o müşteriye vadeli satmak suretiyle (murabaha), ayrıca kiralama, ortaklık vb. yöntemlerle fon kullandırmaktır.

Danışma Komitesi Üyeleri

Dr. Mustafa DERECİ 

Danışma Komitesi Başkanı

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapan Mustafa Dereci, 1993 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dış İşlemler Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başladı. 2010 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Bireysel ve İşletme Bankacılığı Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü olarak görevine devam etti. 2011 yılında Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008-2018 yılları arasında Autoland Filo Kiralama A.Ş.’ de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi, 2010-2018 yılları arasında Neova Sigorta A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi/Prim İade Komitesi Başkanı olarak görev aldı. 2015-2018 yıllarında çalışma hayatına Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ‘de Bireysel ve İşletme Bankacılığı Ürün Geliştirme Grup Müdürü olarak devam ederken aynı zamanda eğitimini sürdürmekte olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu. 2018-2021 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.‘de İdari Hizmetler Grup Müdürü olarak görevine devam etti. 2018 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bölümünde Doktora çalışmalarını tamamladı. İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Başkanı olan Mustafa Dereci, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Dr. Mehmet Yuşa ÖZMEN

Danışma Komitesi Başkan Vekili

Mehmet Yuşa Özmen, Gaziantep’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisansını “İslam Hukukunda Mekruh Satım Akitleri” konulu teziyle; Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktorasını “İslam Hukukunda Alacak Hakkı Kavramı” başlıklı teziyle tamamladı. Üniversite eğitiminin yanı sıra temel İslam bilimlerine dair çeşitli ilmî kuruluşlarda eğitim aldı. Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı ve 2013-2015 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde öğrenim gördü. 2015-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2018-2023 yılları arasında Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu bünyesinde uzman/kıdemli uzman olarak görev yaptı. 2023 yılında Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi Ve Finansı Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak başladığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

Danışma Komitesi Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde (1975) ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (1976) tamamlayan Ahmet Tabakoğlu, 1976-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 1981-1982 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi, 1982-1986 yılları arasında yardımcı doçent, 1986-1993 yılları arasında doçent olarak görev alan Tabakoğlu, 1993 yılında ise profesör oldu. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı/Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi Çalışma Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Tabakoğlu, 2019 yılında Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünden emekli oldu. Halen Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İslam İktisadı ve Finansı Bölümü Başkanı olan Tabakoğlu, Türkiye Millî Kültür Vakfı (l979), Türkiye Yazarlar Birliği (l985), Türkiye Millî Kültür Vakfı (l986), Marmara Üniversitesi 129. Yıl Onur (2012), Sabahattin Zaim İslam & Ekonomi (2012) ve Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet (2016) ödülleri sahibidir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyeliği (2012) ve Atatürk Kültür Merkezi Şeref Üyeliği (2015) bulunmaktadır. Birçok başarılı esere imza atan Ahmet Tabakoğlu’nun eserlerinden bazıları; Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi (1985), İslam ve Ekonomik Hayat (1988, 2020), Türkiye İktisat Tarihi (1986, 2021), Osmanlı Mali Tarihi (2016, 2020), İslam İktisadına Giriş (1979, 2021) ve Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihidir. (2017)

Bankamız, faaliyetlerini faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olarak yürütmektedir. Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ilişkin Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlar ile alınan genel nitelikli kararlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Danışma Komitesi’nin yıl içerisindeki faaliyetleri hakkındaki bilgilere ve Banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelere Bankamızın yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. Danışma Komitesi, yıl boyunca, Danışma Komitesi toplantılarında gündeme getirilen konuları incelemekte, faizsiz bankacılık ilke ve standartları açısından değerlendirmekte ve Bankamızın faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olarak faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla karar almak ve görüş belirtmek üzere gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Bankamız, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan varlık, yükümlülük, gelir ve giderlere ilişkin işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ilişkin Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlar, alınan genel nitelikli kararlar ve rehberlere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlar, alınan genel nitelikli kararlar ve rehberler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Katılım Bankacılığı Bilgilendirme Formları

Katılım Bankacılığı İcâzet Belgeleri

HAYAT’lı Olmanın
Tam Zamanı!