Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 16.08.2023 tarihli ve BNK-049 sayılı yetki belgesi ile Bankamızın aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında
i.Paylarx 
ii.Diğer Menkul Kıymetlerx 
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri  
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar  
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar  
vi.Diğer Türev Araçlar  
II.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında
i.Paylar  
ii.Diğer Menkul Kıymetlerx 
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri  
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar  
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar  
vi.Diğer Türev Araçlarx 
III.Portföy Aracılığı Faaliyeti    Yurt İçinde
i.Paylar 
ii.Diğer Menkul Kıymetlerx
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri 
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar 
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar 
vi.Diğer Türev Araçlarx
IV.Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti 
V.Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti 
VI.Halka Arza Aracılık Faaliyeti 
i.Aracılık Yüklenimi 
ii.En İyi Gayret Aracılığı 
VII.Saklama Hizmeti 
i.Sınırlı Saklama Hizmetix
ii.Genel Saklama Hizmeti 

Yetki Belgesi

SPK Yasal Bilgiler 

Bu sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir.
HAYAT’lı Olmanın
Tam Zamanı!

{0} numaralı hattınıza güvenlik için doğrulama kodu gönderilmiştir.
Lütfen gönderilen doğrulama kodunu saniye içinde giriniz.