Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

1.FATCA nedir?

FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act” – “Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası”), 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yayımlanmıştır. Kanuna ilişkin yükümlülükler ise genel olarak 1 Temmuz 2014 itibarıyla başlamıştır.  Söz konusu Kanun ile, ABD vatandaşları ile ABD vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için, ABD dışındaki finansal kuruluşlara, müşterilerinin ABD vatandaşlığını ve ABD vergi mükellefiyetlerini tespit etme ve bu kişilere ilişkin bazı bilgileri ABD’ye raporlama yükümlülüğü getirilmiştir. 

FATCA mevzuatına uyum kapsamında ABD ile diğer ülkeler arasında karşılıklı bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu Kanun’a uyum sağlanması amacıyla, ABD Hükümeti ile Türkiye arasında 29.07.2015 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” imzalanmıştır. TBMM tarafından da onaylanan bu anlaşma 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
FATCA mevzuatına istinaden ABD ile FATCA Anlaşması imzalayan ülkelerdeki finansal kuruluşların, ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin hesap bilgilerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yıllık olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2.CRS nedir?

CRS (“Common Reporting Standard” – “Ortak Raporlama Standardı”), kapsamdaki ülkelerin birbirleri arasında yapacakları bilgi değişimleri ile ülkelerin karşılaşacakları vergi kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan bir bilgi değişimi düzenlemesidir. 2013 yılında gerçekleşen G-20 zirvesinde FATCA benzeri bir uluslararası otomatik bilgi değişimi gündeme gelmiş ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (The Organisation For Economic Co-Operation And Development – OECD) tarafından 13 Şubat 2014’te “Common Reporting Standard” adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Türkiye’de CRS mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Nisan 2017 tarihinde “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” imzalanmış ve Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz oluşturulmuştur. Başkanlık bu kılavuzu kurumun veri gönderim sistemi BTRANS’ta yayımlamış ve Türkiye’deki finansal kurumların, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren düzenleme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekliliği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

3.FATCA ve CRS kapsamında Hayat Finans Katılım Bankası’nın sorumluluğu nedir?

FATCA mevzuatı kapsamında ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi müşterilerimiz ile CRS kapsamındaki ülkelerde vergi mükellefi olan müşterilerimizin raporlamaya konu olacak hesaplarının tespit edilmesi ve mevzuat çerçevesinde belirlenen standartlar içinde raporlanacak bilgilerin yıllık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi Hayat Finans Katılım Bankası olarak sorumluluğumuzdur. 

4.Tüm Bankalar raporlama yapmakla yükümlü müdür?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD ile yaptığı ikili anlaşma ve OECD üye ülkeleri ile imzalamış olduğu çok uluslu anlaşmalar neticesinde, tüm bankalar raporlama yapmak ile yükümlüdür. 

5.Kimler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi (ABD pasaportu olanlar, ABD’de vergi mükellefi olanlar ve Greencard sahipleri- ABD vergi mükellefiyet kuralları için tıklayınız.) ile CRS’e uyumlu OECD üye ülkelerinde vergi mükellefi olan müşterilerimiz raporlama kapsamına girmektedir (vergi mükellefiyeti kuralları için tıklayınız).

6.Hangi hesaplar raporlama kapsamında değerlendirilecektir?

Raporlama kapsamında değerlendirilecek müşterilerimizin Bankamız nezdinde sahip oldukları finansal hesaplar (mevduat hesapları, saklama hesapları) raporlamaya konu olacaktır. Bu hesapların yılsonu bakiye bilgisi ile ilgili raporlama yılı içerisinde bu hesapların elde ettiği faiz, temettü, finansal varlığın satışından doğan gelirler gibi getiriler yıllık olarak raporlanacaktır.

7.Vergi mükellefiyet (vergi mukimlik) durumu değişmesi halinde ne yapılması gerekmektedir?

Güncel vergi mükellefiyet durumunuz hakkında Bankamıza bilgi vermeniz gerekmektedir. 

8.FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için hangi kaynaklara başvurulabilirim?

FATCA Anlaşması’nın Türkçe ve İngilizce metinlerine ve anlaşmaya istinaden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ABD Gelir İdaresi Dairesi (IRS) tarafından oluşturulan, FATCA mevzuatına ilişkin bilgilerin yer aldığı web sitesine başvurabilirsiniz. CRS mevzuatına ilişkin detaylı bilgi almak için OECD tarafından oluşturulan web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler, yetkili otoriteler (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ABD Gelir İdaresi-IRS, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü-OECD) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir. Hayat Finans Katılım Bankası olarak müşterilerimizin Türkiye dışındaki ülkelerdeki vergi yükümlülükleri ve karşılaşabilecekleri olası vergi yaptırımları konusunda detaylı bir değerlendirilmede bulunamamakta, yönlendirme ya da danışmanlık hizmeti verememekteyiz. FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum konusunda sadece ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekteyiz. Bu nedenle, FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.


07.09.2023

HAYAT’lı Olmanın
Tam Zamanı!

{0} numaralı hattınıza güvenlik için doğrulama kodu gönderilmiştir.
Lütfen gönderilen doğrulama kodunu saniye içinde giriniz.